Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Șef al Secţiei patrimoniu și dotări a Direcției management instituțional.

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Vladimir DOROGAN

 • Data nasterii: 07 mai 1967

 • Locul nașterii: 

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-144

 • E-mail: vladimir.dorogan@mai.gov.md

Educație și formare:

 •  

 •  

 •  

Activitatea profesională:

 •  

 •  

 •  

Grad special

 •  Comisar-șef

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa.


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;

 • Legea nr.288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

 • Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

 • Legea nr. 1543/1998 privind cadastrul bunurilor imobile;

 • Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;

 • Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier;


Funcții și atribuții

Misiunea Secţiei patrimoniu și dotări constă în asigurarea administrării eficiente a patrimoniului gestionat de către MAI.

 • Identificarea și planificarea acțiunilor de suplinire a necesităților de bunuri, servicii și lucrări pentru asigurarea bunei activități a subdiviziunilor aparatului central al MAI;

 • Asigurarea evidenței patrimoniului MAI;

 • Monitorizarea și controlul utilizării patrimoniului conform necesităților MAI;

 • Gestionarea sistemului informațional „Registrul de Stat pentru Achiziții Publice (M-Tender) întru realizarea procedurilor de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii pentru satisfacerea necesităților aparatului central al MAI;

 • Reprezentarea intereselor MAI în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;

 • Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/ arendă de autoritățile și instituțiile din subordinea MAI;

 • Inventarierea patrimoniului public și identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.


Responsabilității

 • Administrarea eficientă a patrimoniului din gestiunea MAI;

 • Asigurarea logistică a angajaților Aparatului central al MAI;

 • Gestionarea și monitorizarea procedurilor de achiziții publice;

 • Acordarea suportului metodologic în problemele ce țin de activitatea de serviciu.


Audienta

 

 • În fiecare zi de miercuri de la orele 0900 – 1200

 


Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Vladimir DOROGAN Şef  Secţie 022 255-144 vladimir.dorogan@mai.gov.md
         
2. Igor COTOROBAI Ofițer principal  022 255-665 igor.cotorobai@mai.gov.md
         
3. Rodica GRIȘCA Ofițer principal 022 255-664 rodica.grisca@mai.gov.md
         
4. Iurii TIMOTIN Ofițer principal 022 255-153 iurii.timotin@mai.gov.md
         
5. Lilia ȚIMBALARI Ofițer principal  022 255-825 lilia.timbalari@mai.gov.md
         
6. Tatiana Calancea Consultant principal  022 255-232 tatiana.calancea@mai.gov.md 
         
7. Igor VIERU Consultant principal  022 255-746 igor.vieru@mai.gov.md
         
8. Zinaida BURCIU Inspector principal  022 255-233 zinaida.burciu@mai.gov.md
         
9. Viorica GONCIAR Inspector principa 022 255-262 viorica.goncear@mai.gov.md