Mergi la conţinutul principal

Punct Focal Național pentru Arme de Foc (PNFAF) – pas important pentru aderarea la UE

 

Conceptul privind crearea și funcționarea Punctului național focal pe domeniul armelor de foc al Ministerului Afacerilor Interne (PNFAF) a fost aprobat la nivel de Inspectoratul General al Poliției, acesta fiind un pas important pentru îndeplinirea condițiilor de aderare la UE, prin armonizarea legislației naționale cu cea europeană.

 

Constituirea Punctelor Naționale Focale la nivel național, conform recomandărilor Comisiei Europene, implică în principal instituționalizarea conceptului și dezvoltarea unui sistem de gestionare a datelor, privind armele de foc traficate/deținute ilegal.

 

Fenomenul traficului ilicit cu arme de foc și muniție este una dintre prioritățile Uniunii Europene, atât prin prisma pericolului reprezentat de posesia și uzul ilegal al acestor arme, cât și prin prisma fenomenelor infracționale conexe (terorism, spălare de bani, infracțiuni cu mână armată). Instituțiile și agențiile Uniunii Europene cu competențe în acest domeniul acordă o atenție deosebită combaterii fenomenului traficului și deținerii ilegale a armelor de foc și cooperării internaționale în vederea combaterii acestui fenomen.

 

În acest context, instituționalizarea Punctului național focal pe linie de arme de foc prezintă o deosebită importanță atât prin prisma colectării și gestionării eficiente a datelor și informațiilor privind armele de foc traficate sau deținute în mod ilegal, cât și prin prisma realizării în bune condiții a angajamentelor implicate de apartenența Republicii Moldova la structurile Uniunii Europene.

 

PNFAF este conceput pentru a deține informații referitoare la armele atât provenite din circuitul infracțional, cât și balistice (regim civil) și să analizeze acele date pentru a realiza sinteze informaționale de nivel strategic, tactic și operațional – proces ancorat la obiectivele de nivel național și european.

 

PNFAF va activa permanent și va avea statut de Direcție specializată subordonată Inspectoratului General al Poliției. PNFAF acționează ca un punct tehnic pentru a asigura, pe cât de posibil un răspuns în timp util, exact și complet în ce privește compilarea Chestionarului Națiunilor Unite privind fluxurile ilicite de arme (UN-IAFQ), care este o nouă inițiativă globală de colectare a datelor în domeniul traficului de arme de foc. Prin urmare, PNFAF este privită ca o unitate cu cunoștințe tehnice și competența de a colecta în mod corespunzător date de la toate autoritățile centrale, precum și rolul de a asigura cooperarea acestora.

 

Datele statistice cu privire la traficul ilicit de armament și muniții, indică faptul că pe parcursul semestrului I a anului 2022, au fost înregistrate 40 cazuri de trafic ilicit de armament și muniții cu depistarea a 24 arme și 2.338 cartușe. Comparativ cu perioada precedentă, constatăm o creștere a numărului de cazuri înregistrate (de 8 ori), numărului de arme depistate (de 12 ori) și a numărului de muniții ridicate (de 71 ori).

 

Creșterea dată este influențată de situația de conflict militar din Ucraina. Majoritatea cazurilor înregistrate în perioada analizată au avut loc pe segmentul moldo-ucrainean, cu implicarea refugiaților din Ucraina.