Mergi la conţinutul principal
  • Clear

Delegația MAI participă la lucrările Conferinței Ministeriale al Forumului de la Salzburg și la cea de-a 19-a Reuniune a Comitetului de Miniștri din cadrul Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est

 

În perioada 6-8 noiembrie 2019, delegația Ministerului Afacerilor Interne, condusă de către Secretarul de stat, Ianuș Erhan, participă la lucrările Conferinței Ministeriale al Forumului de la Salzburg și la cea de-a 19-a Reuniune a Comitetului de Miniştri din cadrul Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (CCP ESE), în or. Viena, Austria.
Forumul de la Salzburg este o platformă multilaterală la care sunt invitaţi Miniştrii Afacerilor Interne, grupul de state UE şi grupul de parteneri, printre care şi Republica Moldova. Totodată, la Forum sunt invitate atât organizații internaționale, cât și agenții ale UE: EUROPOL,FRONTEX.
Astfel, la Conferință, statele care se află în afara Uniunii Europene dar și cele membre ale UE au fost îndemnate să găsească soluții de prevenire a migrației ilegale, traficului de persoane şi criminalităţii transfrontaliere. Totodată, au fost abordate aspecte circumscrise cooperării poliţieneşti practice, la nivel operativ, ce se regăsesc în agendele de activitate ale grupurilor de lucru, organizate în cadrul Forumului Salzburg. Printre subiectele dezbătute au fost şi provocările în materie de fluxuri migratorii, ruta Balcanilor de Vest şi consolidarea managementului frontierelor.
Printre constatările actuale descrise de participanţi sunt: fluxul de migranţi din Africa şi din Asia, actualizarea politicilor de migrație şi azil,  intensificarea cooperării operative între structurile de Poliţie.

În cadrul celei de-a 19-a Reuniune a Comitetului de Miniştri din cadrul Convenţiei privind Cooperarea Poliţienească în Europa de Sud – Est (CCP ESE), care se desfășoară sub egida Președinției actuale a Bosniei și Herțegovinei, au fost discutate subiecte privind cooperarea bilaterală şi multilaterală pe dimensiunea afacerilor interne și identificarea noilor oportunități de cooperare în cadrul CCP ESE.
În cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri, Secretarul de stat, Ianuş Erhan, a prezentat prioritățile stabilite, în perspectiva aplicării de către Republica Moldova a Convenției, privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est, ce ține de schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice şi date de înregistrare a autovehiculelor, semnat la Viena,  la 13 septembrie 2018.