Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

gorgan.jpg

Șef adjunct al Inspectoratului

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Alexandru VIERU

 • Data nasterii: 13 ianuarie 1970

 • Locul nașterii: s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni

 • Telefon: +373 (022) 255-230

 • E-mail: alexandru.vieru@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1988 –1993 – Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din or. Bălți (facultatea de filologie);

 • 2002 – 2008 – Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău (facultatea de drept).

Activități de instruire adiționale: 

 • Iunie 2010 – mun. Chișinău, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Curs de dezvoltare profesională „Abilităţi Manageriale”; 

 • Ianuarie 2014 – mun. Chișinău, Delegația UE în Republica Moldova, proiectul MIAPAC, Curs de instruire ,,Tehnici moderne de management, planificare și bugetare în proiecte și programe”; 

 • Iunie 2014 – mun. Chișinău, Ambasada SUA în Republica Moldova în parteneriat cu Misiunea UE de Consiliere în Politici Publice pentru RM, Curs de instruire continuă în domeniul Managementului Operațional; 

 • Ianuarie – aprilie 2016 – Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Curs postuniversitar de perfecționare în domeniul apărării și securității naționale”. 

Activitatea profesională:

 • Decembrie 2019 – prezent – şef adjunct al Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne;

 • Septembrie 2019 – decembrie 2019 – șef al Direcției coordonare şi monitorizare operațională a Inspectoratului de Management Operațional al MAI;

 • Iulie 2018 – august 2019 – şef adjunct Serviciu, şef al Direcţiei inspectare al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Februarie 2018 – iulie 2018 – șef adjunct Serviciu, șef al Centrului de coordonare al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Decembrie 2017 – februarie 2018 – șef adjunct Serviciu, șef al Direcției inspectare a Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Aprilie 2016 - decembrie 2017 – comandant adjunct al Trupelor de Carabinieri, șef al Direcției management resurse umane;

 • Septembrie 2014 – martie 2016 – șef adjunct Serviciu, șef al Direcției dirijare operațională a Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Martie 2014 – septembrie 2014 – ofițer principal de investigații al Direcției inspecție și control a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI;

 • August 2013 – martie 2014 – șef al Secției politici de ordine și securitate publică a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • August 2012 – iunie 2013 – șef al Secției evaluare managerială a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Decembrie 2011 – august 2012 – șef al Secției control intern a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Martie 2010 – decembrie 2011 – inspector principal al Direcției evaluare managerială și control intern a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Septembrie 2009 – martie 2010 – șef adjunct al Secției organizare, analiză și control a Comisariatului general al poliției din mun. Chișinău;

 • Ianuarie 1994 – noiembrie 2007 – activitate în cadrul Inspectoratului de poliție Ungheni: inspector pentru problemele minorilor, inspector superior pentru problemele minorilor, șef al Inspectoratului pentru probleme minorilor, șef al Biroului minori și moravuri, șef al Secției organizare, analiză și evidență, șef al Secției de poliție a mun. Ungheni

Grad special

 • Comisar-șef

Starea civila

 • Căsătorit, doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusă – avansat;

 • Engleza și franceza – nivel de comunicare.


Structura

ORGANIGRAMA

Direcția coordonare și monitorizare operațională

-         Secţia monitorizare operaţională

-         Secţia coordonare operațională și managementul crizelor

-         Serviciul cooperare operațională

Direcția analiza riscurilor

Direcția evaluare operaţională şi control organizațional

-         Secţia control managerial

-         Serviciul evaluare tematică

Direcţia management instituțional

-         Secția resurse umane și reglementare juridică

-         Serviciul financiar-administrativ

-         Serviciul managementul documentelor și protecția informațiilor


Misiunea

 •  Misiunea Inspectoratului constă în dezvoltarea sistemului de management operațional la nivelul Ministerului, exercitarea funcțiilor de supraveghere şi control ale Ministerului în domeniul managementului operațional și organizaţional, implementarea politicilor în domeniile sale de competență și asigurarea funcționalității sistemului de interoperabilitate în cadrul Ministerului.

Funcţiile de bază

 • de realizare a politicii de stat – prin participarea și/sau acordarea suportului, inclusiv informațional, la elaborarea documentelor de politici în domeniile de activitate ale Inspectoratului, precum și implementarea politicilor statului și asigurarea executării actelor normative în domeniile respective;

 • de reglementare – prin elaborarea și aprobarea regulamentelor, instrucțiunilor și regulilor orientate spre punerea în aplicare a prevederilor actelor normative de nivel superior;

 • de suport decizional – prin asigurarea fundamentării deciziilor conducerii Ministerului în procesul de realizare a managementului integrat al forțelor și mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • de monitorizare și informare – prin monitorizarea continuă la nivelul Ministerului a evenimentelor produse pe plan național şi internațional, în vederea cunoașterii situației operative, sporirii capacității de reacție și asigurării fluxului informațional continuu;

 • de analiză – prin analiza informațiilor și evaluarea riscurilor la adresa ordinii și securității publice;

 • de planificare și cooperare – prin participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea planurilor și procedurilor în domeniul managementului operațional și gestionarea situațiilor specifice și de criză, în cooperare cu alte autorități ale statului cu competențe în domeniu;

 • de asigurare a interoperabilității – prin coordonarea îndeplinirii în mod integrat a măsurilor planificate și asigurarea, la indicația ministrului afacerilor interne, a coordonării operaționale integrate cu forțele şi mijloacele subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • de supraveghere, evaluare şi control – prin analiza continuă sau periodică a informațiilor în domeniul managementului operațional și organizațional, precum și evaluarea respectării de către subdiviziunile din cadrul Ministerului a prevederilor legislației, potrivit domeniilor de competență atribuite acestora. 


Atribuțiile

 •   asigură punerea în aplicare şi executarea prevederilor actelor normative, precum şi realizarea documentelor de politici în domeniile de competenţă atribuite Inspectoratului;

 •   asigură suportul conducerii Ministerului în coordonarea/dirijarea operațională integrată a forțelor şi mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • monitorizează evenimentele și asigură managementul informației din sfera de competență a Ministerului;

 • realizează managementul datelor și informațiilor privind riscurile la adresa ordinii și securității publice, precum și apariția altor situații specifice și de criză, care presupun utilizarea mai multor categorii de forțe şi mijloace din cadrul Ministerului și alte instituții ale statului cu competențe în domeniu;

 • asigură activitatea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică;

 • prezintă propuneri conducerii Ministerului, în cazul declanșării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pentru punerea în aplicare a planurilor situaționale și a celor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice și acțiunilor de ordine publică;

 • coordonează interacțiunea dintre forțele subdiviziunilor Ministerului în cadrul evenimentelor publice cu grad de risc sporit și gestionarea situațiilor specifice, care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul Ministerului, precum și forțele altor autorități ale statului, în baza planurilor de cooperare interinstituțională;

 • coordonează proiectarea operațională la nivel strategic și evaluează activitățile de proiectare operațională în cadrul autorităților administrative subordonate Ministerului;

 • supraveghează funcționalitatea sistemului de interoperabilitate și standardizare a managementului operațional al Ministerului;

 • evaluează şi controlează planificarea și organizarea managementului operațional şi organizațional al subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, precum și monitorizează îndeplinirea măsurilor pentru lichidarea neajunsurilor şi iregularităților constatate;

 • realizează, potrivit competențelor atribuite, activități pentru prevenirea şi combaterea criminalității, asigurarea ordinii și securității publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, în conformitate cu prevederile legislației;

 • implementează bunele practici internaționale cu incidență asupra domeniului de activitate;

 • exercită alte atribuţii ce decurg din prevederile prezentului Regulament și ale legislației. 


Baza legislativă și normativă


Transparență

 
Achiziții publice
 
Deplasări de serviciu în străinătate
 
Lista cadourilor declarate de către angajații IMO

Audiența

 • a treia zi de vineri a lunii;


Contacte

 • MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75;

 • Tel.: secretariat:+373 (22) 255-441, e-mail:imo@mai.gov.md