Mergi la conţinutul principal

ANUNŢ Privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare    a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 823/2022 cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2023.  

Ministerul Afacerilor Interne, anunță retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare  a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.823/2022 cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2023( număr unic 189/MAI/2023).

Motivul retragerii:

Potrivit demersului IGSU nr.19/5-1146 din 06.06.2023, se solicită retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare.

În procesul de avizare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova a remarcat că, ,,importanța și imperiozitatea desfășurării activităților de instruire în domeniul protecției civile, de antrenare a categoriilor de populație în procesul de instruire în domeniul protecției civile în legătură cu acțiunile ce urmează a fi întreprinse în caz de situații excepționale, iar careva argumente referitoare la abrogarea și eventual eșalonarea acestora, pentru anul 2024 pe motiv de perioadă electorală la nivel local, devin superflue”.

 La fel, prin răspunsul nr. 21-2826 din 26 mai 2023, în rezultatul avizării repetate a proiectului menționat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, a menținut poziția inițială, prin urmare, proiectul nominalizat nu poate fi remis spre aprobare în lipsa expunerii pozitive a autorităților sau instituțiilor a căror avizare este necesară.  

Persoana responsabilă: Alexandra Brînza,  consultant principal al Direcției politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe a MAI. Telefon de contact: 022-255-440 E-mail: alexandra.brinza@mai.gov.md   


ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

Motivul retragerii

Actualmente, constatăm că pentru înlăturarea tuturor deficiențelor și omisiunilor normative ce țin de baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană, Hotărârea Guvernului nr. 476/2016 necesită modificări mult mai ample, care nu se pot limita doar la reglementarea mecanismului de repartizare proporțională a resurselor financiare acumulate din taxa pentru asigurarea securității aeronautice, prevăzut în proiectul actului normativ.

În consecință, reieșind din faptul că noile propuneri de completare a proiectului, înaintate de către Autoritatea Aeronautică Civilă, vizează atât Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cât și Ministerul Afacerilor Interne, din punct de vedere procedural, se impune ca un astfel de proiect să fie promovat de ambele ministere.

Data plasării anunțului

14 decembrie 2022

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Victor Cara, ofițer principal al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 537, 069607882

e-mail: victor.cara@mai.gov.md


ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Motivul retragerii

Raționamentele care au stat la baza includerii în documentele de planificare enumerate a respectivului proiect de act normativ au devenit depășite, actualmente constatându-se un șir de factori obiectivi care determină o altă abordare referitor la modificările propuse a fi operate.

În fapt, în procesul de elaborare s-a constatat lipsa unei succesiuni logice în intervenția cu modificări în cadrul normativ, astfel se optează pentru desfășurarea unei analize de ansamblu asupra cadrului normativ în domeniul managementului integrat al frontierei, cu expertiză externă, exercițiu care să fie parte a unui proces formal de tranziție la cadrul normativ european, modalitatea realizării acesteia urmând a fi stabilită în documentele de planificare instituționale.

Reieșind din cele menționate, proiectul a fost retras din procedura de promovare.

Data plasării anunțului

1 decembrie 2022

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladislav Verdian, ofițer principal al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 723, 068388880

e-mail: vladislav.verdian@mai.gov.md


ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

 

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Motivul retragerii

La 5 septembrie 2022 a fost inițiată elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova  

Data plasării anunțului

5 septembrie 2022

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 


ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri

Motivul retragerii

În procesul de avizare/ expertizare, Ministerul Justiției a remarcat că, exceptarea frecventă de la normele legislaţiei nu reprezintă un remediu oportun pentru susţinerea unor sau altor categorii de subiecţi, motiv pentru care a propus examinarea opțiunii alocării mijloacelor financiare necesare compensării pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor indicate în proiect.

Subsecvent, Ministerul Finanțelor a recomandat să se examineze posibilitatea de a identifica mijloacele financiare necesare pentru compensarea pierderilor din contul și în limita bugetului aprobat instituției responsabile.

Reieșind din cele menționate și având în vedere faptul că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a compensat pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor menționate în proiect proiectul a fost retras din procedura de promovare.

Data plasării anunțului

16 mai 2022

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 

 

 
Coordonatorul procesului de consultare publică în procesul decizional

Coordonatorul procesului de consultare publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este Direcția coordonare politici publice

e-mail: dcpp@mai.gov.md

persoană de contact: Violeta Stratu. ofițer principal al DCPP, tel: 022 255 540.

      Conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 967/2016, coordonatorul are următoarele atribuții:

1) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;

2) întocmirea unei liste generale a părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre proiectele de decizii elaborate și promovate de minister.

3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ministerului.

 

Coordonatorul procesului de consultare publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este Direcția coordonare politici publice

e-mail: dcpp@mai.gov.md

persoană de contact: Violeta Stratu. ofițer principal al DCPP, tel: 022 255 540.

      Conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 967/2016, coordonatorul are următoarele atribuții:

1) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;

2) întocmirea unei liste generale a părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre proiectele de decizii elaborate și promovate de minister.

3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ministerului.