Mergi la conţinutul principal
 •   Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 •   Codul contravenţional nr. 218 din 24.10.2008;

 •   Codul penal nr. 985 din 18.04.2002;

 •  Codul de procedură penală nr. 122 din 14.03.2003;

 •   Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002, republicat în temeiul Legii nr.133/2018 - Monitorul Oficial, 2018, nr.  467-479, art.784;

 •   Codul de executare nr. 443 din 24.12.2004;

 •  Codul de procedură civilă nr. 225 din 30.05.2003, republicat în temeiul art.VI alin.(4) al Legii nr. 17/2018 - Monitorul Oficial, 2018, nr. 142-148, art.277;

 •   Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003;

 •   Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;

 •   Legea nr. 212 din 24.06.2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război;

 •   Legea nr. 333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală;

 •   Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier;

 •   Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 •   Legea nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești;

 •   Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

 •   Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

 •   Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

 •   Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 •   Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 din 23.06.1993;

 •  Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 •   Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

 •   Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 •   Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

 •   Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;

 •   Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;

 •   Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat; 

 •   Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 •   Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

 •   Legea nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate;

 •   Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale;

 •   Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

 •   Legea nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;

 •   Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

 •   Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

 •   Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 693 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne , structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 23 din 18.01.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.