Mergi la conţinutul principal
  • Clear

Secretarul de Stat al MAI, Gheorghe Bălan a participat la Conferinţa “Strengthening cooperation in the fight against trans-border serious and organized crime in Southeast Europe”

 

Secretarul de Stat al MAI, Gheorghe Bălan, a participat, la data de 30-31 octombrie 2019, la Conferinţa “Strengthening cooperation in the fight against trans-border serious and organized crime in Southeast Europe”, organizată de către SELEC, cu ocazia marcării a 20 de ani de activitate, în or. Bucureşti, România.

Este de menţionat faptul că, statele membre SELEC își intensifică cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate transfrontaliere, prin dezvoltarea continuă a mecanismului de schimb de informații. În acest sens, la conferinţa menţionată au participat 11 state, care au adoptat, la București, Declarația comună privind dezvoltarea colaborării în domeniu. 
Prin adoptarea acestui document, părțile tind să sporească nivelul de interacțiune și să asigure o mai bună cooperare în domeniul antifraudă, astfel încât acțiunile comune de prevenție și combatere a criminalității transfrontaliere în regiunea Europei de Sud-Est să devină mai eficiente.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost puse în discuţie provocările majore cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii în combaterea criminalității organizate în regiunea de Sud-Est a Europei, aceasta fiind unanim recunoscută drept o prioritate ce necesită a fi abordată prin adoptarea unor strategii consolidate, dar și prin coordonarea acțiunilor tuturor entităților de resort.

Secretar de stat, Gheorghe Bălan, a menţionat că  având în vedere amenințările actuale și provocările la adresa securității în cadrul global, păstrarea securității regionale este prioritatea principală a Republicii Moldova. Astfel, cooperarea în domeniul aplicării legii rămâne în centrul capacității noastre de a preveni, reacționa și combate crima sub formele sale în continuă evoluție, în special crimele transfrontaliere și terorismul.
În acelaşi context, pe parcursul a 20 de ani de eforturi comune, s-a reușit dezvoltarea unui sistem de cooperare transparent și de încredere, un dialog deschis, bazat pe nevoile actuale şi s-au întreprins măsuri proactive în beneficiul tuturor statelor membre ale SELEC, din acest considerent fiind apreciate eforturile Organizaţiei  pentru a răspunde așteptărilor statelor membre.