Mergi la conţinutul principal
  • Clear

Mesajul Viceprim -ministrului, ministrului Afacerilor Interne cu ocazia începutului noului an de studii la Academia de Poliție Ștefan cel Mare

Stimate domnule rector,

Stimați profesori,

Distinși oaspeți, Dragi studenți,

Începutul unui nou an școlar și universitar reprezintă un moment de sărbătoare și bucurie, dar poate și trebuie să fie totodată un prilej de reflecție pentru toți cei implicați în procesul de învățământ, axat în jurul unei întrebări foarte simple – cum să fim mai buni?

Ne aflăm astăzi la o instituție care își propune să facă parte din elita sferei academice și unde se pregătesc cei care, încă din tinerețe, au luat decizia nobilă de a-și dedica viața profesională serviciului în slujba Republicii Moldova. Devotamentul, disciplina, anduranța, spiritul de sacrificiu sunt trăsăturile pe care societatea le așteaptă de la voi, dragi studenți, și am convingerea că veți depune toate eforturile pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor pe care oamenii le au de la polițiști. Așteptări ce pot fi rezumate în cuvintele celui care, în secolul al 17-lea, a pus bazele poliției franceze, primul locotenent-general al poliției din Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, care definea activitatea de poliție astfel: Poliția înseamnă a asigura siguranța publicului și a persoanelor individuale, prin protejarea orașului de tot ce cauzează dezordine. Aceasta este așadar vocația pe care studenții Academiei Ștefan cel Mare și-au asumat-o. V-ați ales o studenție mai grea decât cea a colegilor de la universități civile. Veți avea de muncit mai mult, va trebui să vă supuneți unor rigori specifice, severe, dar mai ales va trebui să respectați cele mai înalte standarde de etică. În calitate de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne al unui guvern care și-a propus drept obiectiv prioritar reclădirea statului de drept, consider că Poliția trebuie să redevină o instituție-etalon, un reper din punct de vedere al corectitudinii și fermității în aplicarea legii. Iar acest obiectiv nu poate fi atins decât dacă ne vom asigura că formarea profesională a polițiștilor vizează nu doar competențe tactice sau operative, ci și latura umană, competențele de comunicare cu cetățenii și însușirea unei conduite de o integritate ireproșabilă. Recalibrarea modului în care vor fi pregătiți de astăzi înainte polițiștii din Republica Moldova este un proces de durată, însă doar astfel ne putem asigura că toți cei care se vor regăsi în sistemul MAI sunt perfect capabili să răspundă exigențele unui sistem polițienesc modern, european, adecvat exigențelor secolului al 21-lea. Vom pune pe viitor tot mai mult accentul pe competențe precum cunoașterea limbilor străine sau utilizarea noilor tehnologii, precum și pe integrarea în procesul de învățământ al Academiei a unor cursuri și seminarii susținute de persoane care activează nemijlocit în zona operativă a Poliției. Trebuie să avem grijă ca Academia să nu rămână un turn de fildeș, izolat de nevoile sistemului.

Când mă refer la modernizarea sistemului de formare profesională, am în vedere și pregătirea celor care vor ocupa funcții manageriale și pot să vă spun că peste câteva zile vom lansa un nou format de cursuri de pregătire pentru cei care vor dori să ocupe poziții de conducere în sistemul MAI. Dinspre societate ne confruntăm adesea cu întrebarea privind ritmul lent al numirilor în funcțiile rămase vacante – dar răspunsul este simplu: avem mai întâi nevoie de oameni bine școliți, de care să fim siguri că vor performa în calitate de conducători. Deciziile privind eventuale numiri nu se pot baza pe incertitudini, așa că trebuie să ne asigurăm că viitorii manageri au beneficiat de o pregătire corespunzătoare. Sper ca cât mai mulți din cei care astăzi sunt studenți ai Academiei să fie cândva participanți ai acestor cursuri și să aibă ambiția și dorința să urce cât mai multe trepte ale ierarhiei polițienești.

Doamnelor și domnilor,

Odată cu desemnarea unui nou rector putem vorbi la Academia Ștefan cel Mare de un nou început. Aș vrea să reiterez și pe această cale că trebuie respectate cele mai înalte standarde de integritate academică și etică științifică. Plagiatul sau compilațiile nu își au locul într-o instituție de elită! Așa cum cred că este de la sine înțeles că nu vor fi tolerate niciun fel de acte de corupție în cadrul Academiei! Profesionalismul și meritocrația sunt singurele criterii care își mai au locul în evaluarea profesorilor și studenților deopotrivă. Iar ca ministru voi veghea personal ca această instituție să redevină un reper de rigurozitate științifică și de implementare a bunelor practici și metodologii didactice.

Stimați profesori,

Dragi studenți,

Vă urez să aveți parte de un an universitar plin de reușite, la finalul căruia să puteți să spuneți cu mâna pe inimă că v-ați făcut pe deplin datoria.

Vă mulțumesc.