Mergi la conţinutul principal
  • Clear

Activitatea Ministerului Afacerilor Interne, realizările, problemele și prioritățile pentru viitor, prezentate în cadrul ședinței Colegiului MAI

Astăzi, 18 februarie, 2020 a avut loc ședința Colegiului MAI, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de activitate pentru anul 2019, obiectivele realizate și Planul de acțiuni pentru anul curent.

 

La eveniment a participat Prim-ministrul Ion Chicu, Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Alexandru Jizdan, ministrul de interne, Pavel Voicu, conducători și angajați ai subdiviziunilor MAI, membri ai Colegiului și alți invitați.

 

În cadrul prezentării raportului, ministrul afacerilor interne a menționat despre realizările anului 2019 pentru MAI, acțiunile care au generat rezultate în domeniile gestionate, dar și despre statisticile cu privire situația criminogenă din țară.

 

“Pe parcursul perioadei de raport, MAI, prin intermediul autorităților administrative și instituțiilor din subordine, s-a depus un efort continuu în vederea asigurării unui caracter durabil și stabil al ordinii și securității publice prin planificarea și realizarea unui larg spectru de activități specifice, focalizate atât pe aspecte de prevenire, cât și de combatere a criminalității.

Astfel, țin să menționez că, în perioada vizată, de către organele de urmărire penală din cadrul MAI, au fost pornite 29 664 cauze penale, sau 93,7% din numărul total (31 657) de cauze penale pornite la nivel național (MAI, CNA, SV și Procuratură).

Datele înregistrate indică asupra descreșterii numerice a acestora comparativ cu perioada anului 2018, perioadă în care, de către organele de urmărire penală din cadrul MAI au fost pornite 29 879 cauze penale, sau cu 215 cauze penale mai mult decât pe parcursul anului 2019”, a spus ministrul.

 

Totodată, ministrul a prezentat o analiză a situației din domenii precum: migrație și azil, situații excepționale, securitatea traficului rutier, frontieră, ordine publică, prevenirea și combaterea corupției și nu doar. În acest sens, ministrul a subliniat importanța îmbunătățirii situației actuale în procesul de activitate, prin trasarea unor priorități focusate pe necesitățile cetățenilor și conform Strategiilor Guvernului.

 

Astfel, în acest an, Ministerul Afacerilor Interne își va concentra eforturile pentru realizarea următoarelor priorități:

- consolidarea capacităților de prevenire și combatere a infracțiunilor și contravențiilor cu plasarea unui accent deosebit pe combaterea infracționalității juvenile accidentelor rutiere, crimelor grave, deosebit de grave și excepțional de grave;

- implementarea prevederilor documentelor de politici naționale și instituționale, precum și a cadrului normativ cu incidență asupra activității MAI;

- creșterea nivelului de încredere a societății în structurile Ministerului Afacerilor Interne;

- aprobarea și implementarea unui concept pentru asigurarea prezenței Poliției în mediul rural și creșterea accesibilității serviciilor prestate la nivel comunitar prin intermediul ofițerilor de sector;

- dezvoltarea și asigurarea managementului eficient al resurselor umane, ș.a.

 

După prezentarea raportului, Prim-ministrul Ion Chicu a mulțumit echipei MAI pentru munca depusă pe parcursului anului și a subliniat faptul că anul 2019 a fost unul din care întreagă societate trebuie să învețe unele lecții. La fel, Primul ministru a vorbit despre necesitatea menținerii stabilității în țară, iar angajații Ministerului trebuie să fie promotori ai stabilității și securității Republicii Moldova.

 

La rândul său, Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, deputatul Alexandru Jizdan, ex-ministru de interne, a comunicat în cadrul ședinței despre faptul că Comisia Parlamentară pe care o conduce va susține inițiativele și acțiunile MAI, menite să modifice unele acte normative și să îmbunătățească cadrul legal.

 

Menționăm că la ședința Colegiului a fost prezentat și Planul de Acțiuni al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020.