Mergi la conţinutul principal
 • Clear

Conducerea

sova

Director al Serviciului tehnologii informaționale al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Andrian ŞOVA

 • Data nașterii: 28 octombrie, 1982

 • Naționalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255 - 558

 • E-mail: andrian.sova@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2016 – Project Management Institute Certificat în Project Management (CAPM);

 • 2016-prezent Academia de Administrare Publică, Masterat Specialitatea: Management informațional în administrare publică;

 • 2001-2005 Universitatea de Stat din Moldova, Licența Matematica Aplicată Cibernetica și Informatica Economică Licențiat în Economie, Informatică și Matematică;

Activitatea profesională:

 • mai 2016 prezent  Director Serviciul Tehnologii Informaționale Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova;

 • 05 mai 2010 – 10 mai 2016 – Consultant principal în Direcția analiză și planificare a Biroului pentru reintegrare a Cancelariei de Stat;

 • mai 2010 mai 2016 – Șef Departament Suport Tehnic Centrul de Telecomunicații Speciale, Republica Moldova;

 • mai 2007 – mai 2010 – Șef Departament Administrare și Logistică Centrul de Telecomunicații Speciale, Republica Moldova.

Starea civilĂ

 • Casatorit, un copil

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – fluent.


Structura

structura_sti_0.png


Baza legislativă și normativă


Transparența

 
Achiziții
 
Planul de acțiuni al STI al MAI
 
Deplasările de serviciu efectuate în străinătate
 
Declarație de buna guvernare

Misiunea

 • Misiunea Serviciului tehnologii informaţionale constă în sporirea eficienței și transparenței activității Ministerului Afacerilor Interne în serviciul cetățeanului prin prisma promovării și aplicării tehnologiilor informaționale moderne.


Sarcini principale:

 • realizarea politicilor de elaborare şi implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii ale MAI;

 • crearea, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale şi de comunicaţii ale MAI;

 • asigurarea integrării resurselor şi sistemelor informaţionale departamentale şi interdepartamentale;

 • coordonarea activităţilor şi proiectelor de dezvoltare a segmentului TI în cadrul MAI;

 • prestarea serviciilor informaţionale;

 • asigurarea accesului protejat şi reglementat la resursele informaţionale ale MAI;

 • asigurarea securităţii informaţionale şi protecţiei datelor cu caracter personal;

Inchide totulDeschide totul

 


Atribuţiile principale:

 •     Aferente funcţiei de prestare a serviciilor publice şi guvernamentale:

    - prestarea serviciilor publice către persoane fizice şi juridice, conform legislaţiei în vigoare;

         - prestarea serviciilor informaţionale şi tranzacţionale către alte autorităţi publice, conform legislaţiei în vigoare;

              - gestiunea fondului de arhivă al Ministerului.

 • Aferente funcţiei de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor aferente Ministerului sînt următoarele:

            - acţionarea în calitate de furnizor implicit pentru toate serviciile noi legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, destinate a fi utilizate în cadrul Ministerului;

     - proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip aplicaţii la cerere (Software as a Service);

     - proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip platformă la cerere (Platform as a Service);

     - proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip infrastructură la cerere (Infrastructure as a Service);

     - proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de telecomunicaţii (date, voce, video);

        - oferirea suportului la accesarea şi utilizarea serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor furnizate;

      - gestiunea relaţiilor cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister.

 • Aferente funcţiei de coordonare a procesului de planificare strategică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister sînt următoarele:

         -  identificarea necesităţilor strategice ale Ministerului;

     - identificarea oportunităţilor de satisfacere a necesităţilor strategice prin aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

     - propunerea strategiei  tehnologiei informaţiei şi  comunicaţiilor pentru  Minister,  consultînd toate părţile implicate;

         -  integrarea strategiei tehnologiei  informaţiei şi  comunicaţiilor  a Ministerului cu iniţiativele strategice relevante din afara Ministerului;

     - coordonarea implementării  strategiei  tehnologiei  informaţiei    şi  comunicaţiilor a Ministerului, monitorizarea şi raportarea progresului.

 • Aferente funcţiei de coordonare a arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului sînt următoarele:

  - definirea, coordonarea şi monitorizarea implementării arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului; alinierea arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului la arhitectura de business a acestuia;

  - coordonarea arhitecturii de date pentru Minister;

  - coordonarea arhitecturii de aplicaţii pentru Minister;

  - coordonarea arhitecturii tehnologice pentru Minister;

  - asigurarea integrării arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului în arhitectura tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor guvernamentale;

  - asigurarea mentenanţei sistemelor informaţionale din cadrul Ministerului, al autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea acestuia.

 • Aferente funcţiei de coordonare a cadrului normativ în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister sînt următoarele:

  - propunerea spre aprobare a politicilor interne, a standardelor şi a normelor în domeniul gestiunii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Ministerului;

  - alinierea cadrului normativ intern în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la cadrul legal şi de reglementare la nivel guvernamental şi naţional;

  - asigurarea cunoaşterii cadrului normativ intern al Ministerului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către toate părţile implicate;

  - coordonarea implementării cadrului normativ intern al Ministerului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

   


Servicii prestate

    Serviciul tehnologii informaţionale al MAI prestează servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27.10.2014 „pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia” şi Ordinul nr. 353 din 18 noiembrie 2016 „Privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.

 
Eliberarea actelor juridice
 
Cazierul judiciar pentru persoanele fizice și juridice
 
Cazierul judiciar detaliat pentru persoanele fizice și juridice
 
Cazierul contravențional pentru persoanele fizice și juridice
 
Cazierul judiciar privind verificarea persoanei fizice peste hotare (țările CSI)

 

 
Reabilitarea victimelor represiunilor politice

Audiența

• Audienţa cetăţenilor de către Directorul STI se efectuează în fiecare zi de marţi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42;

• Audienţa cetăţenilor de către Șeful adjunct al STI se efectuează în fiecare zi de joi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42;

• Audienţa cetăţenilor de către Șeful direcției servicii publice și guvernamentale a STI (pe probleme ce țin de serviciile informaționale prestate catre cetățeni de către STI) se efectuează în fiecare zi de luni, miercuri și vineri conform programului de lucru, la sediul din str. Iacob Hincu 3A.

 

 


Contacte

Contacte Utile 

 

Telefon de contact

Adresa

Cazier judiciar, cazier judiciar detaliat și cazier cu privire la verificarea persoanei peste hotare (țările CSI)

022 255 962

022 255 155

mun.Chişinău, str.Iacob Hîncu, 3A

e –mail: sti@mai.gov.md

Cazier contravenţional

 

022 255 980

mun.Chişinău, str.Iacob Hîncu, 3A

e –mail: sti@mai.gov.md

Serviciul gestiune arhivă al DSPG a STI

 

022 255 207

mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 75

e –mail: sti@mai.gov.md

LISTA

angajaților STI cu funcții de conducere 

Numele, prenumele

Funcția

Telefon

E - mail

CONDUCEREA

ȘOVA Adrian

Director Serviciu

022 255-558

andrian.sova@mai.gov.md

ȚURCANU Constantin

Șef adjunct Serviciu

022 255-258

constantin.turcanu@mai.gov.md

SECRETARIAT

MELNIC Lilia

Șef  Secretariat

022 255-228

sti@mai.gov.md

DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

Şef direcţie

022 255-387

 

CŞEŢCAIA Alina

Contabil-casier superior

022 255-445

alina.csetcaia@mai.gov.md

DIRECŢIA JURIDICĂ

ZAPOROJAN Alina

Şef direcţie

022 255-568

alina.zaporojan@mai.gov.md

SECŢIA RESURSE UMANE

PACI Liuba

Șef a Secție resurse umane

022 255-305

liuba.paci@mai.gov.md

DIRECŢIA RADIOCOMUNICAŢII

 

MIHAIESCU Denis

Șef Secţie sisteme operative de radiocomunicaţii

022 255-612

denis.mihaiescu@mai.gov.md

MITEV Constantin

Șef Secţiei sisteme digitale TETRA

022 255-666

constantin.mitev@mai.gov.md

SPÎNU Alexandru

Șef Serviciu dispecerat TETRA

022 255-632

alexandru.spinu@mai.gov.md

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE ŞI GUVERNAMENTALE

STRUNGARU Sergiu

Şef direcţie

022 255-579

sergiu.strungaru@mai.gov.md

USPENSCAIA Natalia

Șef a Secţie informaţie cu caracter penal

022 255-948

natalia.uspenscaia@mai.gov.md

CEBAN Oleg

Șef Secţie informaţie cu caracter contravenţional

022 255-980

oleg.ceban@mai.gov.md

BOTNARU Corneliu

Șef Secţiei ghişeu unic

022 255-962

corneliu.botnaru@mai.gov.md

DRAGHINICI Mihail

Șef Serviciu dactiloscopic

022 255-975

mihail.draghinici@mai.gov.md

ALDEA Zinaida

Șef Serviciu gestiune arhivă

022 255-234

arhiva_mai@mai.gov.md

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI E-GUVERNARE

MORARI Victor

Şef direcţie

022 255-970

victor.morari@mai.gov.md

ZAHAROVA Natalia

Specialist superior al Serviciu analiză, monitorizare şi implementare politici

022 255-264

natalia.zaharova@mai.gov.md

DIRECŢIA CONTINUITATE, SECURITATE ŞI PROTECŢIE A INFORMAŢIEI

ROBU Deonis

Șef direcție

022 255-351

deonis.robu@mai.gov.md

DIRECŢIA PRESTĂRI SERVICII DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

BORDENIUC Artur

Şef direcţie

022 255-620

artur.bordeniuc@mai.gov.md

ELAȘ Valeriu

Șef Secție administrare infrastructură TIC

022 255-313

valeriu.elas@mai.gov.md

SERVICIUL AUDIT INTERN

ȘAGANOVSCHI Valentina

Auditor intern

022 255-928

valentina.saganovschi@mai.gov.md

DIRECŢIA GENERALĂ MONITORIZARE ŞI CONTROL TRAFIC

BIVOL Igor

Şef direcţie generală

022 255-909

igor.bivol@mai.gov.md

VEȘCA Sergiu

Şef adjunct direcţie generală

022 255-033

sergiu.vesca@mai.gov.md

CAPCELEA Dorin

Șef Centru monitorizare și control trafic

022 255-635

dorin.capcelea@mai.gov.md

DIRECŢIA MANAGEMENT SERVICII DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

BEȚU Marian

Şef Serviciu relații cu clienții

022 255-575

marian.betu@mai.gov.md

PASCARI Dorin

Specialist superior Serviciu relaţii cu clienţii

022 255-555

dorin.pascari@mai.gov.md

Adrese:
mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42

mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu, 3A