Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Conferința regională din Georgia: schimb de experiență și bune practici pentru femeile cu epoleți

Publicat: Thu, 03/09/2017 - 17:34

În perioada 7-10 martie 2017, o delegație a Ministerului Afacerilor Interne participă la Conferință regională ,,Femeile în organele de drept”, care se desfășoară în orașul Tbilisi, Georgia.

 

Scopul acestei reuniuni este de a promova drepturile și rolul femeii în organele de drept, asigurarea egalității de șanse în instituțiile pe care le reprezintă, precum şi oportunitatea participantelor de a beneficia de schimbul de experienţă și bune practici în domeniul Afacerilor Interne.

 

Conferința Regională ,,Femeile în organele de drept” este la cea de-a 6-a ediție, Republica Moldova fiind reprezentată de 11 femei, angajate din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne ( Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul Național de Patrulare, Departamentul de Urmărire Penală și BPDS “FULGER”).

 

În cadrul evenimentului participantele au discutat mai multe subiecte de interes comun, ce țin nemijlocit de sfera lor de activitate, cum ar fi: dezvoltarea capacităţilor profesionale şi personale, aptitudinile de desfășurare a interogatoriului, investigarea abuzurilor față de copii și cauzele deceselor acestora, tactici de aplicare a forței și de apărare utilizate de femei și fenomenul violenţei domestice.

 

Tradiţional, reprezentatele MAI au promovat tradiţia din Republica Moldova, specifică acestei perioade a anului, dăruind mărţişoare oficialilor prezenți la eveniment, experților, precum și reprezentanților tuturor delegațiilor participante.

 

Evenimentul reprezintă un exercițiu organizat anual cu suportul Guvernului SUA și Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).

 

În acest an Conferința regională „Femeile în organele de drept” a găzduit reprezentante ale forțelor de ordine din mai multe state precum, Pakistan, Birmania, Armenia, Georgia, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova și altele.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni